met de Kikker-koning bied ik het volgende aan.

- Dru yoga

in groepen (kan ook individueel ; of als ondersteunende oefeningen bij het Talentenspel).
er zijn aparte groepjes voor zwangersschaps- en postnatale- dru yoga

- Meditatie

in groepen (kan ook induvidueel ; ook als onderdeel van een yogales).

- Massage

integratieve massage en hot stone massage.

- Talentenspel

coaching techniek in de vorm van een spel, om een idee te krijgen welke talenten je bezit en hoe je die misschien kunt inzetten in je dagelijkse leven.

- Levensschouw

coaching techniek die terug gaat in de tijd en waarmee je inzicht krijgt hoe je tot op heden in het leven hebt gestaan. Er wordt geprobeerd om op een neutrale manier terug te kijken.